top of page

Side Hustles en de aangifte inkomstenbelasting

Ben jij met jouw Side Hustle ondernemer voor de inkomstenbelasting? Het antwoord op deze vraag is wellicht anders dan de vraag of je ondernemer bent voor de omzetbelasting. En daar begint waarschijnlijk de eerste verwarring al. In deze blog ga ik je helpen om duidelijk te krijgen of en hoe jij de inkomsten uit je Side Hustle moet aangeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Want de deadline komt steeds dichterbij: vóór 8 mei 2021 moet je aangifte doen over 2020.

Is jouw Side Hustle eigenlijk alleen maar een hobby en verdien je er niets of weinig mee? Dan hoef je de inkomsten hieruit niet aan te geven. Maar wanneer moet dit nou wel?


Een onderneming is voor de inkomstenbelasting:

· Een organisatie van kapitaal en arbeid…

Dit betekent dat je geld beschikbaar hebt om te investeren in je bedrijf of om je bedrijf draaiende te houden als het even iets minder goed gaat. Arbeid leveren betekent dat je echt iets moet doen om wint te maken, alleen een beetje beleggen telt bijvoorbeeld niet als arbeid.

· … die duurzaam deelneemt aan het economische verkeer…

Dit betekent bijvoorbeeld dat je diensten verleent of goederen verkoopt waardoor jij betalingen ontvangt en dat jij anderen betaalt, bijvoorbeeld om reclame te maken.

· … met een winstoogmerk.

Dit houdt in dat je niet alleen winst beoogt te maken, maar dat dit ook redelijkerwijs te verwachten is.

Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting wanneer je:

· Een onderneming hebt…

· … voor eigen rekening en risico.

Dit houdt in dat je aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de onderneming en dat je ondernemersrisico loopt, bijvoorbeeld het risico dat een klant/opdrachtgever niet betaalt.

Bij bovenstaande punten is het belangrijk een goede afweging te maken. Steek jij heel veel tijd in je bedrijf en maak je toch amper winst? Dan ben je waarschijnlijk toch geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Treed je niet met je bedrijf naar buiten door middel van reclame of zichtbaarheid op social media? Dan ben je waarschijnlijk geen ondernemer.

Echter hoop ik dat voor jou en jouw Side Hustle het volgende geldt: Steek je relatief weinig tijd in je bedrijf, heb je meerdere klanten/opdrachtgevers en verdien je er een leuk extra inkomen mee? Dan ben je waarschijnlijk wel ondernemer voor de inkomstenbelasting.


Voor uitgebreidere informatie over ondernemerschap voor de inkomstenbelasting kan je hier terecht.


Ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting klinkt misschien in eerste instantie vervelend, want het betekent dat je belasting moet betalen over je winst. Het heeft echter ook een paar voordelen, in de vorm van ondernemersfaciliteiten. De twee belangrijkste zijn:

1. MKB-winstvrijstelling

Dit houdt in dat 14% van je winst geheel is vrijgesteld van inkomstenbelasting.

2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Heb jij meer dan € 2.400 geïnvesteerd in bedrijfsactiva? Dan kun je 28% van deze investeringen terugvragen in je aangifte inkomstenbelasting. Let op! Niet alle kosten die je maakt vallen fiscaal gezien onder de term investeringen. Investeren betekent dat je bedrijfsmiddelen voor de bedrijf koopt (van minimaal € 450 exclusief btw). Denk hierbij aan een laptop of een machine, maar het kan ook een website betreffen.

Mocht je aan het Googlen slaan en denken “hey, er zijn nog veel meer ondernemersfaciliteiten”. Dat klopt, maar voor de meesten moet je voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je minimaal 1225 uren op jaarbasis aantoonbaar aan je onderneming moet hebben besteed, iets wat met een Side Hustle vrijwel nooit zo zal zijn.

Is jouw Side Hustle serieuzer dan een hobby en behaal je er een mooie winst mee, maar voldoe je niet aan de eisen van een ondernemer? Dan dien jij je inkomsten uit je Side Hustle op te geven als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. We spreken van resultaat uit overige werkzaamheden bij:

· Het verrichten van enige arbeid…

Hierbij is heel weinig arbeid al voldoende, zolang die arbeid maar invloed heeft op het behaalde voordeel.

· … dat gericht is op het behalen van (geldelijk) voordeel…

Je moet er dus (voldoende) inkomen mee verdienen.

· … dat niet kwalificeert als winst uit onderneming.


Voor extra informatie over inkomsten uit overig werk klik je hier.

Kwalificeer jij als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan moet je je winst uit onderneming opgeven, door middel van een balans en winst- en verliesrekening. Bij het opstellen hiervan pas je bepaalde fiscale regels toe, bijvoorbeeld goed koopmansgebruik (= je boekhouding op een algemeen geaccepteerde manier voeren) en het waarderen van onderhanden werk (= de omzet van langer lopende projecten aan het juiste jaar toewijzen). Daarnaast mag je jammer genoeg niet alle kosten 100% zakelijk in aftrek brengen.


Meer informatie over het berekenen van je winst als ondernemer vind je hier en voor het aftrekken van zakelijke kosten kan je hier meer info vinden.


Heb je na het lezen van deze blog vragen? Laat het weten, we helpen je graag verder!


Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page